alt_text

ACCÉS CLIENTS

Girona és una de les capitals amb rendibilitats més atractives dels locals comercials

Rambla Llibertat

Els locals comercials són un dels actius immobiliaris amb millor rendibilitat amb un 9,9% de mitjana, quedant-se en el 7,2% en el pitjor dels casos, segons la darrera actualització d’Idealista sobre les rendibilitats de les inversions immobiliàries a l’Estat espanyol. Girona se situa en vuitena posició amb un 10,1% quant a rendibilitat dels locals comercials, molt per sobre de Barcelona o Madrid amb un 8,3 i un 8,1% respectivament, segons Idealista. Les oficines també són un actiu molt interessant, pel que fa a rendibilitat, registrant una mitjana d’11,8% en el primer trimestre de 2024. Les forquilles de rendibilitats, això no obstant, són molt àmplies i depenen, entre altres factors, del preu d’adquisició del local, una xifra que està íntimament lligada a la ubicació d’aquest. Així, les rendibilitats en ubicacions prime poden reduir-se fins al 6%, degut al seu cost d’adquisició.

Maluquer Salvador

Un dels punts més interessants en plantejar una inversió immobiliària és que ens ofereix cert nivell de tranquil·litat i recurrència a llarg termini. La inversió en locals comercials, en concret, pot considerar-se un valor refugi donat que tenir un local per a llogar protegeix les rendes dels efectes de la inflació, ja que els contractes d’arrendament que se signen habitualment contemplen clàusules de revisió d’IPC que eviten la pèrdua d’atractiu de la renda per a l’inversor.  

La inversió en locals comercials, això no obstant, requereix una anàlisi detallada tant de l’actiu com de la zona on està ubicat. El trànsit de persones, la competència, la cultura comercial dels ciutadans o les ordenances municipals poden influir en el rendiment final d’un local comercial. Per aquest motiu, invertir en locals comercials acompanyats d’un consultor immobiliari  especialitzat és una opció molt recomanable per poder invertir amb la màxima informació i, per tant, controlar els riscos implícits en tota inversió. 

Un consultor immobiliari és un professional qualificat que s’especialitza en tot allò relacionat amb les transaccions comercials que afecten els immobles. El seu paper va més enllà de ser un simple intermediari entre compradors i venedors. Un consultor especialista aporta un assessorament expert i un coneixement del mercat molt valuós per als inversors. El consultor immobiliari assessora sobre quan i on invertir, considerant factors com la ubicació, el potencial de creixement i la rendibilitat, i això, novament, ajuda a prendre decisions més informades i a minimitzar riscos.

Un altre dels punts a tenir en compte és l’anàlisi de la viabilitat financera. Abans d’invertir en una propietat, el consultor analitza els costos d’adquisició, les necessitats d’adequació als requeriments legals, els possibles ingressos per lloguer i les despeses associades (manteniment, impostos, etc.). En conèixer aquests detalls, es pot planificar millor les finances relacionades amb la possessió d’aquest actiu i valorar el seu interès de forma exacte. Els locals més atractius són aquells que per les seves característiques poden acollir una gran varietat de tipologies de negocis. Si un local no té opció de tenir sortida de fums es tanca a la possibilitat d’acollir negocis relacionats amb el sector de la restauració i això redueix el seu valor.

Però abans d’incloure el local comercial a la cartera d’actius o d’ingressar les rendes vinculades, cal comprar-lo o llogar-lo. I és aquí on un consultor pot marcar la diferència per obtenir una negociació i tancament de l’operació satisfactòria per totes les parts. El consultor immobiliari s’encarrega de negociar en nom de l’inversor. Això inclou obtenir el millor preu de compra o lloguer, així com assegurar-se que els contractes siguin sòlids i beneficiosos per a tothom. L’experiència dels consultors garanteix un procés segur i sense sorpreses desagradables.

Un punt a tenir molt en compte és la recomanació d’invertir en béns immobles per a diversificar la cartera i descorrelacionar-la dels mercats financers. A diferència d’altres actius, com a accions o bons, els immobles són tangibles i no estan subjectes a la volatilitat del mercat financer. Això proporciona una major estabilitat.

I com a actiu immobiliari, qualsevol local comercial és una inversió a llarg termini. Tenir el títol de propietat d’un actiu immobiliari acostuma a ser una carrera de fons. Més tenint en compte que els contractes de lloguer que s’acostumen a signar amb els botiguers són a llarg termini. Una inversió en un local comercial sol ser una inversió estable a llarg termini si el filtratge de les propostes comercials a qui es lloga l’actiu són sòlides. Encara que qualsevol inversió comporta riscos, el sector immobiliari ha demostrat ser una opció segura i rendible en el temps.

Si el que vols és invertir en un actiu tangible, amb un rendiment atractiu i amb el que et pots assegurar unes rendes creixents al llarg dels anys, els locals comercials són una opció a tenir en compte. Explorar aquesta opció acompanyat d’un consultor especialitzat en el sector del retail immobiliari és, sense dubte, una opció que ajuda a prendre millors decisions d’inversió.

COMPARTE ESTE ARTÍCULO