alt_text
ACCÉS CLIENTS
Política de qualitat

URBINIUM és una consultoria immobiliària que s’especialitza en l’assessorament d’inversió i expansió en el sector del retail, compra, venda i lloguer de locals comercials, oficines i naus.

Mitjançant els coneixements i la metodologia, URBINIUM procura que el resultat sigui el més òptim i rendible possible, aconseguint sempre la satisfacció del client.

Per la qual cosa la Direcció General d’URBINIUM estableix les següents directrius:

  • Complir els requisits legals i reglamentaris que ens apliquin, així com de client, en tots els àmbits empresarials.
  • Mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat, que garanteixi la Qualitat de les nostres accions professionals, d’acord amb les normes ISO 9001:2015
  • Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, mitjançant l’exercici d’aquesta Política i Objectius de la Qualitat i els resultats de les Auditories, Accions Correctives, Accions Preventives i la Revisió per la Direcció.
  • Involucrar activament al personal, mitjançant programes de formació, motivació i participació, garantint una correcta capacitació pel bon desenvolupament de les tasques i responsabilitats relacionades a cada lloc de treball.
  • Mantenir una estructura d’empresa flexible, amb bona comunicació interna, entre els diferents nivells jeràrquics, i externa, que sigui capaç d’adaptar-se als canvis de les necessitats dels clients, del mercat i de la normativa que aplica.
  • Comunicar internament i externament el contingut d’aquest document de Política de Qualitat i revisar periòdicament l’adequació de la mateixa a la realitat del moment i que sigui marc de referència per establir i revisar els objectius de Qualitat.

La direcció d’URBINIUM, 17 de novembre de 2023

Manel Reina