alt_text

ACCÉS CLIENTS

Vols llogar un local per a restauració?

Cafeteria

Sovint, emprenedors, marques, cadenes de restauració i franquícies del sector venen a la nostra immobiliària no només per trobar el local idoni, sinó també per comptar amb el nostre assessorament. Ja que disposem d’un Departament especialitzat en Restauració i Hostaleria, el camí es torna més fàcil quan ho deixen a les nostres mans.

El nostre equip d’especialistes són experts en el camp de la cerca, l’optimització i les gestions que són necessàries per llogar un local per a restauració, i avui, en farem cinc cèntims.

¿Quins són els tres punts clau?

Copes

LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL

El local haurà d’estar a peu de carrer, als baixos d’un edifici en règim de Propietat Horitzontal. Conforme a l’establert a l’Article 3 de la Llei de Propietat Horitzontal, el propietari de cada local ostenta un dret de propietat singular i exclusiu. Així és que, si ets propietari d’un local i vols adaptar-lo per a restauració, pots disposar del teu dret.

No obstant això, d’acord amb la mateixa llei, poden existir limitacions per part de la comunitat relatives a la realització de determinades activitats, o al canvi d’ús de l’immoble. Però, segons la Jurisprudència, han de constar de manera expressa i estar inscrites en el Registre de la Propietat per tal que puguin sortir efectes davant de possibles futurs adquiridors de l’immoble.

LA REALITZACIÓ D’OBRES AL LOCAL

Si ets propietari d’un local de qualsevol mena, tens dret a modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis d’aquest, sempre que no s’alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general o el seu estat exterior. I sempre que, per descomptat, no es vegin perjudicats els drets d’un altre propietari. El mateix passa si es tracta d’un local per a restauració.

L’arrendament del local es regeix fonamentalment per la voluntat de les parts. És molt freqüent incloure com a clàusula en el contracte que les obres necessàries pel condicionament del local corrin per compte de l’arrendatari.

QUINS PERMISOS NECESSITARÉ?

És convenient sol·licitar informació a l’Ajuntament del municipi sobre si és possible exercir l’activitat de restauració abans d’iniciar qualsevol obra. Els permisos necessaris són els següents:

  • Llicència d’obra. Amb l’objectiu d’adaptar el local seguint la normativa tècnica i mediambiental necessària per a l’exercici de l’activitat.
  • Llicència d’activitat. Amb la finalitat de desenvolupar el treball. Se sol·licita a l’Ajuntament i els requisits poden ser, entre altres, superfície del local, maquinària, sortida de fums, sortides d’emergència… En cas de voler instal·lar una terrassa, necessitarem una llicència d’ocupació de via pública.
  • Llicència d’obertura. Amb l’objectiu de certificar que el local compleix amb totes les condicions necessàries per a exercir l’activitat de restauració. Un cop tramitada pel tècnic, l’Ajuntament la concedirà.

Amb l’ajuda del nostre equip d’especialistes, els passos a seguir per obtenir els permisos són molt més àgils, gràcies al coneixement adquirit durant els 15 anys d’experiència.

Restaurant

És clar que Girona ciutat i província, està gaudint d’un augment de l’activitat gastronòmica i hostalera i és per això que és tan important tenir clar els punts clau per dur a terme el teu nou projecte. El turisme i, en especial, el relacionat amb l’esport, com són el ciclisme, el futbol, el bàsquet, el golf, entre d’altres, està portant molt de flux econòmic a la ciutat i la restauració és dels sectors que més estan sortint beneficiats.

Si t’ha quedat cap dubte, contacta amb l’equip d’Urbinium. Pregunta’ns, i el nostre Departament especialitzat en Restauració i Hostaleria estarà encantat d’escoltar-te!

COMPARTE ESTE ARTÍCULO