alt_text
ACCÉS CLIENTS
Política de privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte de la qual és garantir i protegir allò referent al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, URBINIUM, S.L. informa als usuaris que les dades introduïdes als formularis de contacte, i de contracte s’emmagatzemaran en fitxers propietat d’URBINIUM, S.L..
Així mateix URBINIUM, S.L. mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat diferent per a la qual es van recollir, garantint la màxima confidencialitat, i a aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per evitar l’accés no autoritzat al mateix segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.


2. Dret d’accés, rectificació i cancel·lació

El titular de les dades té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per a exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a l’adreça Gran Via Jaume I, 58 entresòl A 17001 Girona (Girona), al correu de contacte info@urbinium.com, o bé poden contactar a través del telèfon.


3. Divulgació de la informació a terceres parts

URBINIUM, S.L. es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web o a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li la oportunitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment.


4. Enllaços externs

Si l’usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, URBINIUM, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’Usuari.


5. Qüestions legals

Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. URBINIUM, S.L. podrà disposar de la informació personal proporcionada per l’usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir els convidats, visitants o associats d’URBINIUM, S.L. o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).


6. Canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web

Urbinium, S.L. podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web, per mantenir informat a l’usuari.