alt_text

ACCÉS CLIENTS

Més de 10 M€ en operacions immobiliàries

Més de 10 M€ en operacions immobiliàries

Les operacions immobiliàries assessorades per URBINIUM aquest 2022 ja han superat els 10 M€.

Del volum total, 5 milions d’euros corresponen a inversions per les obertures de nous locals comercials.

Més de 10 M€ en operacions immobiliàries

NOVES OBERTURES

Una important suma de noves obertures han format part d’aquest primer trimestre: la Sandvitxeria UF!Jazmino’sFormaticumSelva Coffee & BrunchLa Tabarra i La Brutal aporten opcions gastronòmiques a la ciutat; Mi&CoChange LingerieNatural World i Encuentro Moda vesteixen als gironins amb estil i Girona ActivaTRIB3SynerGym i l’ampliació del Punt Groc arriben més en forma que mai!

La restauració i el món del fitness són els sectors que més destaquen durant aquest primer trimestre.
Els 5 milions d’euros restants, corresponen a altres activitats com la venda i lloguer de locals comercials, oficines, naus i solars.

 

Des d’URBINIUM ens omple donar aquestes bones notícies, ja que són una mostra de la recuperació i el continu creixement econòmic de la província de Girona!

Així parla el Diari de Girona d’aquestes noves obertures de la mà de la nostra consultoria.

La restauración y el mundo del fitness son los sectores que más destacan durante este primer trimestre.
Los 5 millones de euros restantes, corresponden a otras actividades como la venta y alquiler de locales comerciales, oficinas, naves y solares.

¡Desde URBINIUM nos llena dar estas buenas noticias, puesto que son una muestra de la recuperación y el continuo crecimiento económico de la provincia de Girona!

Así habla el Diari de Girona de estas nuevas aperturas de la mano de nuestra consultoría.

COMPARTE ESTE ARTÍCULO