alt_text

ACCÉS CLIENTS

El teu local fa olor d’èxit?

Sortida fums

En el sector de la restauració, la seguretat i la salut són factors essencials per garantir una experiència agradable als clients i un entorn de treball segur per als empleats, que són els dos públics clau per assegurar l’èxit d’un establiment. Un altre element crucial perquè el teu restaurant faci olor d’èxit són les sortides de fum. A Girona, com a altres ciutats, existeix una normativa específica que regula les sortides de fum en els establiments de restauració. Però no només la legislació ha de motivar la instal·lació i manteniment d’un sistema de sortida de fums exemplar. Els clients sempre agrairan el fet de poder gaudir de la bona cuina sense haver-se-la d’emportar posada a la roba. L’assessorament que oferim des d’URBINIUM ajuda als emprenedors a escollir el seu nou local optimitzant les gestions administratives i aportant un plus de coneixements tècnics.

Establiments més amables

Les sortides de fums en els establiments de restauració a Girona estan sotmeses a regulacions específiques que garanteixen la seguretat i la salut de les persones. Aquestes regulacions inclouen ordenances i codis de construcció que estipulen els requisits per a les sortides de fums. És essencial que els establiments de restauració coneguin aquestes normatives i les compleixin per garantir un entorn segur i un establiment més amable amb els clients i els treballadors. Els consultors d’URBINIUM som especialistes a ajudar a escollir el local que millor s’adapti a les necessitats del projecte de restauració que vulgui instal·lar-se a Girona.

Un planejament regulador a Girona

És important tenir en compte que a la ciutat de Girona existeix un Planejament Urbanístic per a la regulació dels usos de restauració que afecta les noves obertures de negocis i que aplica a gran part del Barri Vell i altres zones prime de la ciutat, com el carrer Figuerola. Aquest planejament implica una moratòria a la concessió de noves obertures de negocis de restauració més amplis que una fleca amb degustació. És per aquest motiu que el paper del consultor especialitzat esdevé clau per a impulsar la viabilitat i l’èxit de qualsevol nou projecte de negoci que vulgui instal·lar-se en aquesta zona de Girona.

Repercussions en la seguretat i la salut

Les sortides de fums que es consideren adequades tenen un impacte significatiu en la seguretat i la salut de treballadors i clients. Una sortida de fums ineficient o inadequada pot exposar-los a riscos potencials com incendis o inhalació de substàncies tòxiques així com a tenir una experiència laboral o gastronòmica desagradable. Mitjançant la implementació de sortides de fums ben dimensionades, es redueixen aquests riscos i es crea un entorn més segur i còmode per a tothom. Cal tenir en compte que qualsevol local que vulgui destinar-se a la restauració haurà de disposar de llicència per instal·lar una xemeneia d’ús exclusiu per al local i una campana extractora de fums amb filtres de retenció de greixos.

Sortida fums

Implementació i requisits tècnics

Per assegurar una correcta implementació de les sortides de fums a Girona, és necessari seguir els requisits tècnics que estableix l’Ajuntament. Aquests requisits inclouen el correcte dimensionat i ubicació de les sortides de fums, l’ús de materials resistents al foc i la connexió adequada amb els sistemes d’extracció. Tots aquests requisits es poden trobar a l’Ordenança d’Edificació de l’Ajuntament de Girona. Els consultors d’URBINIUM ajuden als propietaris dels establiments a familiaritzar-se amb aquests requisits i a garantir que les instal·lacions compleixen amb les normatives.

La relació amb les comunitats de propietaris

Cal afegir que els locals comercials destinats a la restauració també necessiten sol·licitar autorització per instal·lar una sortida de fums a la comunitat de propietats de la qual formin part. I tot i tenir la llicència administrativa, la comunitat pot denegar aquesta autorització si considera que les obres afecten la seguretat, l’estructura o generen perjudicis per la majoria dels veïns. No obstant això, en casos sense justificació, els restauradors poden recórrer judicialment i obtenir l’autorització necessària per a la instal·lació. És important conèixer els drets i obligacions de cada part i comptar amb l’assessorament oportú en aquest tipus de situacions, un assessorament en el qual URBINIUM és especialista.

Sortida fums

Impacte econòmic i logístic

L’adequació de les sortides de fums als establiments de restauració pot tenir un impacte econòmic i logístic significatiu. Les inversions necessàries per complir amb les normatives poden representar un cost inicial per als propietaris dels negocis, però és una inversió sense la qual no existiria viabilitat per al projecte de restauració. A més, els canvis estructurals per a les sortides de fums solen implicar una reorganització interna de l’establiment, però és essencial avaluar la inversió perquè aquesta classe de millores té un gran potencial de rendibilitat de la inversió.

Experiències i bones pràctiques

Malgrat els reptes, són majoria els exemples positius de locals que han actualitzat amb èxit les seves instal·lacions a la normativa gironina de sortides de fums. Aquests negocis han reconegut la importància de la seguretat i la salut i han trobat solucions eficaces per adaptar-se a les normatives. Algunes bones pràctiques inclouen la col·laboració entre negocis per compartir coneixements, així com l’ús de materials i tecnologies més eficients. És important aprendre d’aquestes experiències per millorar la implementació de les normatives.

La normativa de sortides de fums en el sector de la restauració de Girona té un impacte significatiu en la seguretat i la salut dels treballadors i clients. És essencial que els establiments de restauració coneguin i compleixin aquestes normatives per garantir un entorn segur. Malgrat els desafiaments legals i logístics, és possible implementar amb èxit unes sortides de fums adients i crear un entorn segur i agradable per a tothom. Amb un assessorament, una planificació adequada i l’adopció de bones pràctiques, el sector de la restauració a Girona pot avançar cap a una cultura de seguretat i salut més robusta i responsable amb el seu entorn. A URBINIUM ens apassiona ajudar els emprenedors del món de la restauració a fer que els seus projectes olorin l’èxit.

*Les imatges d’aquest article han estat generades per IA i no representen cap local real.

COMPARTE ESTE ARTÍCULO